Select Language:


Log In Email

Notice & Events

पोखरा बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालक समितिको निर्वाचन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना (प्रकाशित मिति ः २०७६÷०८÷१९ गते बिहिबार)

2076/8/19

मिति २०७६÷०६÷१२ गतेका दिन आयोजित पोखरा बहुमुखी क्याम्पसको साधारण सभामा क्याम्पसको सञ्चालक समितिको निर्वाचन कार्यक्रम समेत तोकिएकोमा उक्त दिन प्राविधिक एवं विविध कारणले निर्वाचन स्थगित भएको व्यहोरा निर्वाचन समितिबाट मिति २०७६÷०६÷१२ गते नै सूचना प्रकाशित गरी जानकारी गराइएकोमा क्याम्पसको उक्त स्थगित सञ्चालक समितिको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनार्थ देहायमा उल्लेखित मिति, समय स्थानमा क्याम्पस सञ्चालक समितिको निर्वाचन सम्वन्धी कार्यक्रम निर्धारण गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारी निमित्त अनुरोध अत क्याम्पसमा आवद्घ सम्पूर्ण संरक्षक, विशिष्ट आजीवन आजीवन सदस्यज्यूहरुलाई क्याम्पसको सञ्चालक समितिको निर्वाचन कार्यक्रममा अनिवार्य उपस्थिति एवं सहभागिताका लागि निर्वाचन समिति हार्दिक अनुरोध गर्दछ

निर्वाचन सम्वन्धी कार्यक्रम

 मिति २०७६ साल मंसिर २८ गते, शनिवार

समय बिहान ०० बजे

स्थान क्याम्पस प्राङ्गण

                                    सयोजक निर्वाचन समिति

पोखरा बहुमुखी क्याम्पस, पोखरा

Back to top