Select Language:


Log In Email

Notice & Events

Vaccination against Covid-19

2078/6/4

सूचना
मिति २०७८÷०६÷०६ गते बुधबारमा दिन बिहान ७ बजे सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी क्याम्पसमा COVID-19  विरुद्घको खोप लगाउने कार्यक्रम रहेकाले सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई अनिवार्य उपस्थित भई खोप लगाउनका लागि अनुरोध गरिन्छ ।


                                                                                   शिशुकला पराजुली
                                                                                     क्याम्पस प्रमुख

Back to top