Select Language:


Log In Email

Notice

2079/4/30

Notice

Holiday ​Notice
Read More
2079/4/30

Notice

Notice
Exam Committee
Read More
2079/4/26

Notice

Notice
Read More Download File
2079/4/26

Holiday Notice

Notice
Read More
2079/4/23

Notice

Notice
Read More
2079/4/22

Notice

Notice
Read More
2079/4/7

Nirman Samagri

Nirman Samagri
Read More
2079/4/2

Suchi Darta

Suchi Darta Sambandha ma
Read More
2079/3/14

Furniture Notice

Furniture Notice
Read More
2079/2/24

सूचना !

पतन्जली योग गुरु पुज्य श्री साध्वी देवादितीज्यु को प्रमुख आतिथ्यतामा आज २०७९/०२/२५ गते बुधबार बेलुकी ( बजे निर्माण स्थल अबलोकन पछि) .४५ मा प्रदशनी केन्द्र , नया बजारमा प्रशिक्षण कार्यक्रम हुने हुदा सम्पुर्ण प्राध्यापक तथा कर्मचारी हरुलाइ अनिवार्य उपस्थितका लागि जानकारी गराउदछु

शिशुकला पराजुली

Read More
2079/2/22

सूचना

पोखरा बहुमुखी क्याम्पसको स्नातक तह प्रथम वर्षको प्रथम आन्तरिक र दोस्रो वर्षको दोस्रोे आन्तरिक मूल्याङ्कन परीक्षा मिति २०७९।०३।०६ देखि २०७९।०३।१० सम्म सञ्चालन हुने भएकोले सम्बन्धित विषयका प्राध्यापकहरुले २०७९-०२-२७ गते भित्र पहिलो वर्षको ५० पूर्णाङ्क र दोस्रो वर्षको बोर्ड परीक्षाको फम्र्याटमा प्रश्नपत्र फोटोकपी गर्न मिल्ने गरी उपलब्ध गराईदिनुहुन सूचित गरिन्छ । 
साथै सम्बन्धित प्राध्यापकहरुले २०७९।०३।१५ गते भित्र उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरी प्राप्ताङ्क परीक्षा शाखामा उपलब्ध गराई २०७९।०३।२४ गते नतिजा प्रकाशन कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ ।


शिशुकला पराजुली
क्याम्पस प्रमुख
Read More
2079/2/22

Internal Exam Routine

Internal Exam Routine-2079
Read More
2079/2/3

Wanted

wanted
Read More
2079/1/27

Notice

Notice
Read More
2078/10/28

Physical Class Notice

Physical Class Notice
Read More
2078/9/30

Admission Open

Admission Open
Read More
2078/9/29

PMC Building

PMC Building
Read More
2078/8/1

Verocell Second Dose

असोजको ६ गते कोरोना भाइरसविरुद्ध भेरोसेल खोप लगाएका विद्यार्थीहरुलाई पोखरा बहुमुखी क्याम्पस, पोखराले आज दोस्रो डोज खोप उपलब्ध गराएको छ ।

यसअघि, सरकारले क्याम्पसहरुमा भौतिक कक्षा सुरु गर्न निर्देशन दिएलगत्तै क्याम्पसले पहिलो डोज खोप उपलब्ध गराई पठनपाठन सुरु गरेको थियो । त्यसपश्चात् आज क्याम्पसले दोस्रो डोज उपलब्ध गराएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर भौतिकरुपमै कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएपछि क्याम्पसले सम्भव भएसम्म विद्यार्थीलाई खोप प्रदान गर्ने तयारी थालेको थियो । सोही तयारीस्वरुप पोखरा महानगर स्वास्थ्य महाशाखाको समन्वयमा खोप उपलब्ध गराइएको क्याम्पस प्रमुख शिशुकला पराजुलीले जानकारी दिइन् ।
साथै, खाेप लगाउन छुटेका विद्यार्थीलाई क्याम्पस प्रशासनमा सम्पर्क राख्न अनुराेध गरिएकाे छ । ‘‘कक्षा सञ्चालनभन्दा पनि विद्यार्थीलाई सुरक्षित वातावरण उपलब्ध गराउनु आवश्यक ठान्यौ’ प्रमुख पराजुलीले भनिन् ‘हामीले महानगरको स्वास्थ्य शाखासँग अनुरोध गरेपछि विद्यार्थीलाई दोस्रो मात्रा खोप प्रदान गरेका छौं ।’ क्याम्पस परिसरमा २ सय ५२ विद्यार्थीले भेरोसेलको खोप लगाएको पराजुलीले जनाइन् ।
विश्वविद्यालयबाट ‘क्यूएए’ प्रमाणपत्र लिने तयारीमा रहेको नयाँबजारस्थित क्याम्पसले पोखराको शान्तिवन नजिकै आफ्नै स्वामित्वको भवन निर्माण सुरु गरेको छ । उक्त भवनबाट आगामी शैक्षिक सत्रको सुरुवात गर्ने जनाउँदै क्याम्पस प्रशासनले यही १४ गते आयोजना गरेको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सहभागी हुन विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षाप्रेमी, सरोकारवाला र स्थानीयलाई अनुरोध समेत गरेको छ ।
Read More
2078/7/29

Verocell Vaccine Second Dose

Verocell Vaccine Second Dose
Read More
2078/7/10

Revised notice of BBS Fourth Year

Revised notice
Read More
2078/7/9

Notice for Journal Publish

Notice for Journal Publish
Read More
2078/6/14

Orientation Program

Orientation Program on report writing
Read More
2078/6/14

BA 3rd Year Exam Form 2078 Notice

BA 3rd Year Exam Form 2078 Notice
Read More
2078/6/5

BBS 4th YEAR EXAM FORM NOTICE 2078

BBS 4th YEAR EXAM FORM NOTICE 2078
Read More
2078/6/5

BBS 4th Year Exam Form Notice 2078

BBS 4th Year Exam Form Notice 2078
Read More
2078/6/4

Vaccination against Covid-19

सूचना
मिति २०७८÷०६÷०६ गते बुधबारमा दिन बिहान ७ बजे सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी क्याम्पसमा COVID-19  विरुद्घको खोप लगाउने कार्यक्रम रहेकाले सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई अनिवार्य उपस्थित भई खोप लगाउनका लागि अनुरोध गरिन्छ ।


                                                                                   शिशुकला पराजुली
                                                                                     क्याम्पस प्रमुख
Read More
2078/5/31

Class Re-Open

Class Re-Open
Read More
2078/5/22

Holiday Notice

ldlt @)&*÷)%÷@# ut] lzIff lbj; / @$ ut] g]kfnL gf/Lx?sf] dxfg rf8 xl/tflnsf tLh k/]sf]n] @% ut] :yflgo labf lbg] lg0f{o ul/Psf] x'Fbf pQm ltg lbg k7gkf7g aGb /xg] / @& ut] cfOtjf/ b]lv  k'gM oyfjt ?kdf online class ;'rf? /xg] Joxf]/f ;Dk"0f{df hfgsf/L u/fFpb5' .

lzz'snf k/fh'nL                                        

                            SofDk; k|d'v                 

Read More
2078/5/21

Convocation 2078 Notice

​Convocation 2078 Notice
Read More
2078/5/4

Janai Purnima & Gaijatra Holiday Notice

Janai Purnima & Gaijatra Holiday Notice
Read More
2078/5/3

Exam notice 2078

Exam notice 2078
Read More
2078/4/32

Registration 2077 notice

Registration 2077 notice 3
Read More
2078/4/29

Campus vacancy result

Pokhara Multiple Campus Teachers Vacancy result 078
Read More
2078/4/13

Registration 2077 notice

Registration 2077 notice 2
Read More
2078/4/12

Campus Vacancy 2

Campus Vacancy 2
Read More
2078/4/4

Campus Vacancy

Campus Vacancy
Read More
2078/3/3

Vaccation notice

notice
Read More
2078/2/23

निमार्ण सामाग्री आपूर्ति सम्वन्धी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

निमार्ण सामाग्री आपूर्ति सम्वन्धी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना
Read More
2077/12/24

Registration 2077 notice

Registration 2077 notice
Read More
2076/8/19

पोखरा बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालक समितिको निर्वाचन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना (प्रकाशित मिति ः २०७६÷०८÷१९ गते बिहिबार)

मिति २०७६÷०६÷१२ गतेका दिन आयोजित पोखरा बहुमुखी क्याम्पसको साधारण सभामा क्याम्पसको सञ्चालक समितिको निर्वाचन कार्यक्रम समेत तोकिएकोमा उक्त दिन प्राविधिक एवं विविध कारणले निर्वाचन स्थगित भएको व्यहोरा निर्वाचन समितिबाट मिति २०७६÷०६÷१२ गते नै सूचना प्रकाशित गरी जानकारी गराइएकोमा क्याम्पसको उक्त स्थगित सञ्चालक समितिको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनार्थ देहायमा उल्लेखित मिति, समय स्थानमा क्याम्पस सञ्चालक समितिको निर्वाचन सम्वन्धी कार्यक्रम निर्धारण गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारी निमित्त अनुरोध अत क्याम्पसमा आवद्घ सम्पूर्ण संरक्षक, विशिष्ट आजीवन आजीवन सदस्यज्यूहरुलाई क्याम्पसको सञ्चालक समितिको निर्वाचन कार्यक्रममा अनिवार्य उपस्थिति एवं सहभागिताका लागि निर्वाचन समिति हार्दिक अनुरोध गर्दछ

निर्वाचन सम्वन्धी कार्यक्रम

 मिति २०७६ साल मंसिर २८ गते, शनिवार

समय बिहान ०० बजे

स्थान क्याम्पस प्राङ्गण

                                    सयोजक निर्वाचन समिति

पोखरा बहुमुखी क्याम्पस, पोखरा

Read More
Back to top