Select Language:


Log In Email

Notice

2079/11/21

Notice

Notice
Read More
2079/11/19

3 Year BA Third Year Routine

TU Published Notice
Read More
2079/10/24

Internal Exam Notice

BA/BBS 2nd year Internal Exam Routine
Read More
2079/10/13

TU Exam form Notice

Notice​
Read More
2079/10/11

Saraswati Puja Notice

Notice​
Read More
2079/10/9

BBS 4th year Exam form Notice

BBS 4th Year Regular & Partial Exam Form Notice​
Read More
2079/9/26

Notice

Winter Vacation Notice​
Read More
2079/9/12

Notice

Campus Sava Notice​
Read More
2079/9/7

Regular Student Exam form Notice

BA तथा BBS प्रथम बर्ष नियमित तर्फका  बिद्यार्थीहरुले यहि पौष मसान्त सम्ममा   परिक्षा फाराम भर्नका लागि जानकारी गराइन्छ ।
Read More
2079/8/22

Exam form Notice

BBS तथा BA प्रथम बर्षको आंशिक परिक्षा दिने बिद्यार्थीहरुलाइ Exam Form भर्ने सम्बन्धि सुचना ।
Read More Download File
Back to top